NOWY GMACH ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR 6 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
Rafał BARYCZ, Paweł SARAMOWICZ

Przygotowanie młodego pokolenia Polaków do efektywnego działania w konkurencyjnych warunkach XXI wieku - wymaga nowoczesnego modelu kształcenia i odpowiadającej mu innowacyjnej formy przestrzennej. Stworzenie szkoły przyjaznej uczniom, przygotowującej młodego człowieka do odpowiedzialnego i samodzielnego życia, która wychowuje i uczy etycznych norm życia zbiorowego - to zadanie narodowe o podstawowym znaczeniu.
W Krakowie przy ul. Senatorskiej 43 rozpoczyna się budowa nowoczesnego budynku szkoły z gimnazjum i salą sportową, którego dokumentacja projektowa została sporządzona w Biurze Projektów Barycz i Saramowicz. Inwestorem gmachu jest Spółka Akcyjna ASCO, najemcą - Zespół Szkół Społecznych nr 6 w Krakowie Społecznego Towarzystwa Oświatowego. To jedna z najlepszych naszych szkół niepublicznych. Cykl budowlany zakłada oddanie budynku do użytku na 1 września 2006 roku, gdy z początkiem nowego roku szkolnego dzieci rozpoczną w nim naukę.
Budowla powstaje w eksponowanym miejscu w elitarnej dzielnicy Krakowa o bogatej tradycji modernizmu międzywojennego, w zobowiązującym historycznie, kulturowo i krajobrazowo sąsiedztwie zabytkowych zespołów Klasztoru SS. Norbertanek i wzgórza Św. Bronisławy. Budynek wystudiowany został w sposób spolegliwy wobec otoczenia oraz linearny, wstęgowo nawiązując do linii rzeki Rudawy, nad którą jest zlokalizowany.
Barycz i Saramowicz wystylizowali szkołę nowego typu, która, w duchu współczesnej logiki wychowania, ma na celu stworzenie dla młodego człowieka przyjaznego drugiego domu, miejsca zaopatrzonego w bogatą infrastrukturę multimedialnej oświaty, sportu i czasu wolnego. Idea projektowa budowli jest nakierowana na generowanie przestrzennych ram dla więzi międzyludzkich i przyjaźni. Strefowanie funkcjonalne nowoczesnego gmachu obejmuje zespół pomieszczeń szkoły podstawowej dzieci młodszych z salami lekcyjnymi 1-3 i klasą zerową, każda zaopatrzona w przylegający ogródek, gdzie w pogodne dni będą prowadzone zajęcia; część sportową z salą gimnastyczną i widownią dla publiczności; eleganckie lobby z hollem, atrium, recepcją i świetlicą szkolną, zespół pomieszczeń szkoły podstawowej dzieci starszych z salami lekcyjnymi 4-6; moduł administracyjno-socjalny z gabinetami, pokojem nauczycielskim i salą konferencyjną; zespół pomieszczeń gimnazjum (w tym sale lekcyjne z zapleczem przystosowane do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych); pracownię komputerową i bibliotekę z mediateką.
Gmach swą innowacyjność zawdzięcza zarówno wystudiowanej formie przestrzennej, jak i nowatorskim użyciom i zestawieniom kreatywnych materiałów. Zasadnicze oblicze budynku kształtuje przemyślana oryginalna kompozycja horyzontalnych boni z kształtek silikatowych, rodzaj artystycznej licencji autorów, dla których tłem jest tynk o chropawej fakturze. Z motywem tym dialogują obszerne przestrzenie wypełnione pustakami szklanymi, wśród których amorficznie zakomponowano otwory okienne.
Po latach tendencji do poszukiwania języka kreacji architektonicznej koncentrującej się na formie i bryle w architekturze, dziś obszary działań projektowych przesuwają się w kierunku odkrywania nowoczesnych możliwości materiałowych i ich stosowania jako tworzywa nowej kreatywnej estetyki -i w tym kierunku podąża teraz myśl architektoniczna Barycza i Saramowicza.

Rafał BARYCZ
Paweł SARAMOWICZ

opublikowano w: Architektura-Murator, nr 9/ 2005