ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA KRAKOWA, WIEDNIA I GRAZU NA TLE WSPÓŁCZESNYCH TENDENCJI STYLISTYCZNYCH. 1980-1995

SPIS TREŚCI

 

Wstęp 5
Uzasadnienie podjęcia zadania badawczego 9
Cel zadania badawczego. Charakterystyka metody pracy. 15 Zakres badań. Ograniczenia zakresu badań
Stan badań 23
Współczesne tendencje stylistyczne 31


45 Warunki rozwoju współczesnej krakowskiej architektury mieszkaniowej. Kwestia wpływu tradycji
57 Warunki rozwoju wiedeńskiej architektury mieszkaniowej. Tło historyczne
73 Uwarunkowania i socjokulturowy kontekst rozwoju grazkiej myśli architektonicznej

Architektura postmodernizmu 79
Architektura kontynuacji tradycji późnego modernizmu 107
Architektura nowego modernizmu 127
Architektura dekonstrukcji 163
Architektura minimalizmu i redukcji 185
Architektura high technology 207
Varia. Krąg Hundertwassera 219


Wnioski 227
229 Kształtowanie funkcji mieszkania
231 Komunikacja i funkcja
233 Materiał
234 Tendencje artystyczne. Kształtowanie formy architektonicznej
236 Kontekst miejsca
237 Miejsce krakowskiej architektury mieszkaniowej na tle europejskiej myśli architektonicznej
238 Zestawienie tabelaryczne


Indeks przykładów 241
Bibliografia 247

255 Housing architecture of Cracow, Vienna and Graz in relation to modern stylistic tendencies 1980-1995. Summary

257 Der Wohnbau von Krakau, Wien und Graz in der Perspektive der gegenwärtigen stilistischen Richtungen 1980-1995. Zusammenfassung

Spis treści 259