BUDYNEK APARTAMENTOWO-BIUROWY W KRAKOWIE-WOLI JUSTOWSKIEJ
Rafał Barycz, Paweł Saramowicz


 

Wola Justowska jest elitarną dzielnicą Krakowa o wysokich walorach krajobrazowych i willowym charakterze, gdzie wszelako zasadniczo brakuje nowoczesnej architektury na odpowiednim poziomie. Ekskluzywna i innowacyjna architektura projektowanego budynku, który jest lokowany w eksponowanym miejscu w ciągu ul. Kr. Jadwigi, będącej główną arterią suburbium - ma szansę stać się przestrzennym wzorcem i drogowskazem dla zabudowy dzielnicy.Istotą projektu jest uzyskanie znacznej jednorodności formalnej, którą tworzy spójna bryła oraz daleko posunięta integracja spoistości okładziny kamiennej ścian (łamany warstwowo piaskowiec magurski ze złoża w Barcicach, częściowo sypany w siatkach ze stali ocynkowanej) oraz dachu (łupek kamienny typu Wilde ze złóż w Mayen). Kształt budynku jest archetypiczny, bo wynika to z analizy urbanistycznej obszaru, ale jego oblicze jest awangardowe, stosowne do zmysłu przestrzennego współczesności. Kompozycja zyskała wertykalny narys, bazując na bardzo precyzyjnym matematycznym wzorcu modularnym.Na trzech kondygnacjach budynku zaprojektowano apartamenty mieszkalne wysokiego standardu o innowacyjnym obliczu funkcjonalnym. Są zorganizowane na zasadzie otwartych planów i płynących przestrzeni, łączą wygodę z reprezentacyjnością. Elastyczność planów kondygnacji pozwala na ich wariantowe wykorzystanie jako lokali użytkowych o charakterze pracowni pracy twórczej.Powstanie budynku obrazuje tendencję na krakowskim rynku nieruchomości, gdzie trwa boom na inwestycje wysokiej kategorii. Budynek adresowany jest do wyrobionej niszowej grupy zamożnych klientów, którzy poszukują luksusowych ofert o niepowtarzalnej jakości użytkowej i artystycznej. 
Rafał Barycz
Paweł Saramowicz

opublikowano w: Architektura-Murator, nr 9/ 2006