MŁODA ARCHITEKTURA POLSKA 2003
Magdalena Musialik-Furdyna

W majestatycznych salach wrocławskiego Muzeum Architektury, dawnego klasztoru Bernardynów, miała miejsce w dniach 11 grudnia - 24 stycznia 2004 wystawa Młoda Architektura Polska. To pierwsza w naszym kraju, tej rangi, prezentacja wiodących polskich biur projektowych nowej generacji, które charakteryzuje imponujący dorobek projektowy i realizacyjny, w połączeniu ze świeżym i nowatorskim spojrzeniem na sztukę projektowania architektonicznego. Na wystawie pokazano budynki będące owocem pracy i talentu 18 uznanych i wielokrotnie nagradzanych biur projektowych z Krakowa, Pomorza, Poznania, Warszawy, Wrocławia i Śląska, są to: Biuro Projektów Barycz i Saramowicz, (...) 

Magdalena Musialik-Furdyna

opublikowano w: kwartalnik SZTUKA SAKRALNA, nr 6/ 2004, s. 91