• Barycz Rafał, "Architektura mieszkaniowa Krakowa, Wiednia i Grazu na tle współczesnych tendencji stylistycznych. 1980-1995", praca doktorska, mpis., 1997

 • Saramowicz Paweł, "Związki pomiędzy architekturą a sztuką filmową", praca doktorska, mpis., 2000

Barycz Rafał, "Awangarda na prowincji", Architektura&Biznes, nr 2/1994

 • Barycz Rafał, "Kamienny Dom", Architektura&Biznes, nr 3/1994

 • Barycz Rafał, Saramowicz Paweł, "Architektura i komputery - z doświadczeń architektów", Magazyn Komputerowy Enter, nr 4/1994

 • Barycz Rafał, "Riegler/Riewe - dom na osiedlu Strassgang", Architektura&Biznes, nr 7-8/1994

 • Barycz Rafał, "Wiedeńskie nowości", Architektura&Biznes, nr 9/1994

 • Barycz Rafał, "Klaus Kada i Grazer Schule", Architektura&Biznes, nr 10/1994

 • Barycz Rafał, Saramowicz Paweł, "Architektura u schyłku XX wieku - schyłek czy przełom w architekturze", Fronda, nr 2-3/1995

 • Barycz Rafał, "Nowa mieszkaniówka w Grazu", Architektura&Biznes, nr 3/1995

 • Barycz Rafał, "Szkoła Miasta Wiednia", Architektura&Biznes, nr 9/1995

 • Barycz Rafał, Mieczysław Skrzypek, "Wiedeńska spalarnia śmieci Spittelau", Kwartalnik Instytutu Logistyki i Magazynowania "Logistyka: Magazynowanie-Transport-Automatyczna Identyfikacja", nr 4/95

 • Barycz Rafał, "Kamienica przy Fabrycznej", Architektura-Murator, nr 1/1996

 • Barycz Rafał, "Szklany ogród", Architektura&Biznes, nr 1/1996

 • Barycz Rafał, "Architektura faktur", Architektura&Biznes, nr 4/1996

 • Barycz Rafał, "Austriacka wystawa", Architektura&Biznes, nr 11/1996

 • Barycz Rafał, "Inwestycja w przyszłość", Architektura&Biznes, nr 1/1997

 • Barycz Rafał, "Architektura wobec tajemnicy cierpienia", Architektura&Biznes, nr 2/1997

 • Barycz Rafał, "Muzea w Austrii - budowle i projekty", Architektura&Biznes, nr 4/1997

 • Barycz Rafał, "Czas drewna", Architektura&Biznes, nr 7-8/1997

 • Barycz Rafał, "Minimalizm i redukcja", Architektura&Biznes, nr 12/1997

 • Saramowicz Paweł, "Wpływ nowo powstającej architektury na istniejącą przestrzeń. Proces. Kontekst.", KAM WA PK, zeszyt 3, 1997

 • Barycz Rafał, "Most Kotlarski", Architektura&Biznes, nr 3/1998

 • Barycz Rafał, "Nowe szkoły w Wiedniu", Architektura&Biznes, nr 4/1998

 • Saramowicz Paweł, "Architektura i film", KAM WA PK, zeszyt 4, 1998

 • Barycz Rafał, "Mój ulubiony budynek. Ażurowa pijalnia", Architektura-Murator, nr 11/1998

  ...zobacz PDF

 • Saramowicz Paweł, "Spazio, Solido - Progetto Kazimierz", Archittetura di Policentrizmo - Progetto Kazimierz, DRCA INAV Tempus Phare, 1998

 • Barycz Rafał, "Architekt i społecznik", Architektura&Biznes, nr 1/1999

 • Saramowicz Paweł, "Architektura i Film", Kwartalnik Filmowy, Instytut Sztuki, Warszawa 2000

 • Barycz Rafał, "Lektury Architektury - Lista Rafała Barycza", Architektura-Murator, nr 8/ 2001

 • Barycz Rafał, "Wybieram", Architektura-Murator, nr 10/ 2001

 • Barycz Rafał, "O kościele Fritza Wotruby w Wiedniu", Sztuka Sakralna, nr 1/ 2002

 • Barycz Rafał, "Architektura sakralna grazkiej sceny architektonicznej. Kościół Volkera Giencke w Aigen", Sztuka Sakralna, nr 2/ 2002

Barycz Rafał, "Zeitgenössische Wohnbauarchitektur in Wien, Krakau und Graz. Bestandsaufnahme und erkennbare Gemeinsamkeiten", Aus der Geschichte Österreichs in Mitteleuropa, Institut für Förderung von Wissenschaftlern und Künstlern aus Ost- und Mitteleuropa, Band IV, Wiedeń 2003

 • Barycz Rafał, "Zdaniem architekta", Sztuka Sakralna, nr 4/ 2003

 • Barycz Rafał, "Dwa światy Günthera Domeniga", Sztuka Sakralna, nr 5/ 2003

 • Barycz Rafał, "Zdaniem Eksperta", "Świat Rezydencji Wnętrz & Ogrodów", nr 3/ 2011

  ...zobacz PDF

 • Barycz Rafał, Broszkiewicz Karolina, "Postępowe hotele w Europie", Builder, nr 5 (214)/ 2015

 • Barycz Rafał, "Gravity House", Builder, nr 3 (236)/ 2017

 • Barycz Rafał, "The Net", Builder, nr 3 (236)/ 2017

 • Barycz Rafał, "Równoległy", Builder, nr 7 (252)/ 2018

 • Barycz Rafał, "Architektoniczny płomień", w: "100 Lat Niepodległej. Polska Architektura i Budownictwo 1918-2018", Buildercorp, Warszawa 2018

 • Barycz Rafał (i in.), "Ikony Niepodległej. 1918-1939", w: "100 Lat Niepodległej. Polska Architektura i Budownictwo 1918-2018", Buildercorp, Warszawa 2018

 • Barycz Rafał (i in.), "Ikony Niepodległej. 1945-1989", w: "100 Lat Niepodległej. Polska Architektura i Budownictwo 1918-2018", Buildercorp, Warszawa 2018

 • Barycz Rafał, "Architektura wernakularna", Builder, nr 2 (259)/ 2019

 • Barycz Rafał, "Idea świątyni", Builder, nr 7 (264)/ 2019

 • Barycz Rafał, "Architektura zwróci się ku nowym problemom", Property Design, 10.04.2020

 • Barycz Rafał, "Rewitalizacja wielkiej płyty", Builder, nr 7 (276)/ 2020

 • Barycz Rafał, "Głos Mentora", Builder, nr 7 (288)/ 2021

 • Barycz Rafał, "Idea i szkic architektoniczny", Builder 4 Future, 16.07.2021

 • Barycz Rafał, "Głos Kapituły", Builder, nr 7 (300)/ 2022

 • Barycz Rafał, "Jubileusz Świata Rezydencji", Świat Rezydencji, nr 1-2 (100)/ 2023

 • Barycz Rafał, "Głos Kapituły", Builder, nr 7 (312)/ 2023